TERAPIA ATSI ANATOMY TRAINS STRUCURAL INTEGRATION (POWIĘZIOWA)

ATSI to terapia powięziowa bazująca na koncepcji taśm anatomicznych (Anatomy Trains), według której mięśnie układają się w powiązane i wzajemnie na siebie wpływające ciągi. Idąc tym tropem zmiana lub napięcie w jednym miejscu mogą skutkować problemami w innym, znacznie oddalonym od pierwotnego.

Terapeuta ma zadanie dokładnie ocenić wzorzec posturalny pacjenta, a następnie zaplanować terapię.

Terapia jest pracą manualną wymagającą aktywnego zaangażowania pacjenta. W trakcie pracy terapeuta powoli i uważnie dociera do odpowiedniej głębokości tkanek. Granice i możliwości ciała są uwzględniane i szanowane.

Dla utrwalenia efektów pracy pacjent dostaje zadania domowe.

Terapia mięśniowo-powięziowa jest to głęboka, świadoma praca z ciałem, nauka świadomości ciała. Jej celem jest trwała zmiana postawy, sposobu poruszania się, jak nalepsze wykorzystanie możliwości organizmu do ergonomicznego funkcjonowania.

Terapia to co najmniej 3 spotkania trwające 1,5 do 2h.