Płatności i Regulamin

Płatności

W Ministerstwie Zdrowych Pleców zapłacisz za usługi:

 1. Gotówką
 2. Przelewem na konto:

Ministerstwo Zdrowych Pleców Aneta Pizon

ul. Świetlików 8/50, 01-389 Warszawa

20 1950 0001 2006 0873 5290 0002

Regulamin Ministerstwa Zdrowych Pleców

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w Ministerstwie Zdrowych Pleców.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Ministerstwo świadczy usługi z zakresu masażu i zabiegów fizjoterapeutycznych.
 4. Z zabiegów można korzystać w godzinach otwarcia Ministerstwa po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub za pośrednictwem strony internetowej  http://mzp.waw.pl/umow-sie/.
 5. Kalendarz wolnych terminów można znaleźć na stronie: https://www.moment.pl/ministerstwo-zdrowych-plecow, nowy klient może zarezerwować do 3 wizyt oczekujących, a stały klient do 7 wizyt.
 6. Rezerwacji online można dokonać z maksymalnie 90-dniowym wyprzedzeniem, a najpóźniej 8 h przed planowaną wizytą.
 7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo odwołania wizyty z powodu nieprzewidzianych sytuacji losowych.
 8. Zmiana terminu wizyty lub jej odwołanie są możliwe najpóźniej 24 h przed rozpoczęciem zabiegu. Za usługi nieodwołane w tym czasie Ministerstwo pobierze opłatę w wysokości 50% kwoty umówionej wizyty.
 9. Ministerstwo prowadzi sprzedaż pakietu 5 godzin na wybrane usługi w korzystnej cenie, opłacanego z góry, o nieprzekraczalnym terminie ważności 3 miesiące od daty zakupu. Szczegółowe informacje na stronie http://mzp.waw.pl/cennik
 10. Podczas rezerwacji wskazane jest podanie typu usługi (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejszego przygotowania, np. masaż abhyanga, udvartana itp.).
 11. Prosimy o przybycie kilka minut wcześniej przed umówionym zabiegiem.
 12. Każdy Klient podczas pierwszej wizyty zostanie poproszony o podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy) oraz podanie wszystkich dolegliwości / schorzeń(o ile występują), które mogą uniemożliwić wykonanie masażu/terapii.
 13. Osoby poniżej 18-tego roku życia prosimy o przybycie na pierwszą wizytę w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego lub dostarczanie pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego na zabiegi.
 14. W przypadku nieudzielenia pełnych informacji nt. stanu swojego zdrowia, Klient zwalnia Ministerstwo z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Ministerstwa o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt). W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).
 15. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówioną wizytę, pracownik Ministerstwa  ma prawo skrócić czas wizyty.
 16. W przypadkach, gdy Klient jest nieprzygotowany do uregulowania płatności bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, zostanie poproszony o wypełnienie druku ‘Zobowiązanie do zapłaty’ z terminem płatności do 7 dni od daty wykonania usługi.
 17. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.
 18. Ministerstwo nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby takich zachowań skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Klienta 100% kwoty umówionego planowo zabiegu.
 19. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 20. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 21. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.