Płatności i Regulamin

Płatności

W Ministerstwie Zdrowych Pleców zapłacisz za usługi:

 1. Gotówką
 2. Kartą
 3. Blikiem na telefon
 4. Przelewem na konto:

Ministerstwo Zdrowych Pleców Aneta Pizon

ul. Świetlików 8/50, 01-389 Warszawa

20 1950 0001 2006 0873 5290 0002

Regulamin Ministerstwa Zdrowych Pleców

Obowiązuje od 12.11.2022

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług w Ministerstwie Zdrowych Pleców.
 2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 3. Ministerstwo świadczy usługi z zakresu masażu i zabiegów fizjoterapeutycznych.
 4. Z zabiegów można korzystać w godzinach otwarcia Ministerstwa po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub za pośrednictwem strony internetowej  http://mzp.waw.pl/umow-sie/.
 5. Kalendarz wolnych terminów można znaleźć na stronie https://booksy.com/pl/ministerstwo-zdrowych-plecow, nowy klient może zarezerwować do 3 wizyt oczekujących, a stały klient do 7 wizyt.
 6. Rezerwacji online można dokonać z maksymalnie 90-dniowym wyprzedzeniem, a najpóźniej 12 h przed planowaną wizytą.
 7. Ministerstwo zastrzega sobie prawo odwołania wizyty z powodu nieprzewidzianych sytuacji losowych.
 8. Zmiana terminu wizyty lub jej odwołanie są możliwe najpóźniej do godziny 13:00 w dzień poprzedzający wizytę lub jeżeli to poniedziałek, wizytę należy odwołać do g. 13:00 w ostatni dzień powszedni poprzedzający wizytę.
 9. W każdej innej sytuacji nieodwołania lub przełożenia wizyta będzie traktowana jako odbyta i należy uregulować za nią płatność 100% lub w przypadku posiadania pakietu zabiegów zostanie ona odjęta z pakietu.
 10. W przypadku odwołania (bądź przełożenia) wizyty w terminie późniejszym niż wymieniony w punkcie 8, kaucja nie zostanie zwrócona. Nie zostanie ona również zaliczona na poczet płatności za następną wizytę.
 11. Ministerstwo prowadzi sprzedaż pakietu 5 godzin na wybrane usługi w korzystnej cenie, opłacanego z góry, o nieprzekraczalnym terminie ważności 3 miesiące od daty zakupu. Szczegółowe informacje na stronie http://mzp.waw.pl/cennik .
 12. Podczas rezerwacji wskazane jest podanie typu usługi (zwłaszcza przy zabiegach, które wymagają wcześniejszego przygotowania, np. masaż abhyanga, udvartana itp.).
 13. Prosimy o przybycie 5 minut wcześniej przed umówioną wizytą w celu przygotowania się.
 14. Umówiony termin wizyty określa godzinę rozpoczęcia i zakończenia wizyty. Spóźnienie na wizytę nie przedłuża jej trwania.
 15. Każdy Klient podczas pierwszej wizyty zostanie poproszony o podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy) oraz podanie wszystkich dolegliwości / schorzeń(o ile występują), które mogą uniemożliwić wykonanie masażu/terapii.
 16. Osoby poniżej 18-tego roku życia prosimy o przybycie na pierwszą wizytę w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego lub dostarczanie pisemnej zgody od rodzica/opiekuna prawnego na zabiegi.
 17. W przypadku nieudzielenia pełnych informacji nt. stanu swojego zdrowia, Klient zwalnia Ministerstwo z ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika Ministerstwa o jakichkolwiek zmianach w jego stanie zdrowia (nawet podczas kolejnych wizyt). W szczególnych przypadkach masażysta ma prawo do odmówienia wykonania zabiegu (np. ciąża zagrożona, nowotwór).
 18. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówioną wizytę, pracownik Ministerstwa  ma prawo skrócić czas wizyty.
 19. W przypadkach, gdy Klient jest nieprzygotowany do uregulowania płatności bezpośrednio po wykonaniu zabiegu, zostanie poproszony o wypełnienie druku ‘Zobowiązanie do zapłaty’ z terminem płatności do 7 dni od daty wykonania usługi.
 20. Zabrania się zachowania uznanego powszechnie za nieprzyzwoite, obraźliwe lub agresywne.
 21. Ministerstwo nie świadczy usług na tle seksualnym. Jakiekolwiek próby takich zachowań skutkują przerwaniem zabiegu oraz pobraniem od Klienta 100% kwoty umówionego planowo zabiegu.
 22. Ministerstwo nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu.
 23. W sprawach spornych, nieokreślonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają zapisy prawne kodeksu cywilnego.
 24. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.