Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta poprzedzona jest bezpłatną 15-minutową konsultacją, podczas której przeprowadzimy wywiad, dokonamy oceny posturalnej i zaproponujemy terapię.