Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta poprzedzona jest konsultacją, podczas której przeprowadzimy wywiad, dokonamy oceny posturalnej i zaproponujemy terapię.