MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH

Masaż tkanek głębokich jest metodą terapeutyczną, która skupia się na pracy na różnych warstwach tkanek (od powierzchownych do głębokich) w celu wyszukiwania nadmiernych napięć i restrykcji. Techniki wykorzystywane w tej formie terapii pozwalają na przywracanie prawidłowych ślizgów pomiędzy tkankami oraz przywracają prawidłową elastyczność włókien mięśniowych.

Czas:60/90/120min Cena:140/195/250zł